HHSF - en aktiv forening.

At være medlem af HHSF vil give dig adskillige dejlige oplevelser.
Udover at møde de fleste sangere på vore øveaftener hver tirsdag mll. Kl. 19.30 – ca. 22, ja, så har vi altid nogle mål at se frem til.
Det drejer sig om de faste punkter i vor kalender, såsom vores egen Forårskoncert i  Foreningshuset i Peder Frandsenstræde, Sommerkoncerten i juni og Julekoncerten i december arrangeret af Kvindekoret, som så venligt har inviteret os de senere år.
I oktober har vi Kulturnatten at glæde os til. Dér synger vi nemlig også.
Vi glæder os ligeledes hvert forår til at møde vores venskabskor fra Nakskov Sangforening enten hos dem eller os, for vi skiftes nemlig fra år til år.
 
Ved medlemmernes runde fødselsdage deltager koret.
Vi møder op på adressen gerne ved 8-tiden, synger Morgensang af ”Elverskud” (I østen stiger solen op…) og går derefter til kaffebordet. Vi synger selvfølgelig også et par sange undervejs og siver derefter af sted til vore forskellige gøremål.
 
 
 

Bestyrelsen:

Formand:        Peter Soelberg, formanden@hhsf.dk

Kasserer:        Kurt Vittrup, kasseren@hhsf.dk

Best.medlem:  Henrik Juel-Berg

Best.medlem:  Erling Tang

Best.medlem:  Gert Dyhrberg

Revisor:          Ausbjørn Simonsen

Fanebærer og klokkepudser: Bruno Kyhl

HHSF's bankoplysninger: Nordea

Regnr.: 2255

Konto: 714310852

Kontingent betales i januar og juni

Kontingent: kr. 300,00 halvårligt.