Nye ansigter i HHSF og et nyt æresmedlem

NYT MEDLEM

Sammen med koret ny dirigent Tine Grønlund - er koret beriget med en ny 1. tenor - nemlig Tine's far, der har lyst til at synge og blev overtalt til at følge og støtte sin datter, ind i et mandskors forunderlige og finurlige verden.

Den ny tenor, Hans Hvilsom, er faldet godt ind i koret - og vi glæder os alle over at 1. tenorerne er styrket.

Velkommen til Hans og ikke mindst til vores dirigent, Tine.

NYT ÆRESMEDLEM

At blive ældre er en dårlig vane, som en sanger i HHSF slet ikke har tid til - men alder trænger sig alligevel, uafvigeligt på.

Richard Andersen, 2. bas - har derfor valgt at trække sig fra koret, som aktivt medlem.

Bestyrelsen har derfor - på et kort møde - besluttet at udnævne Richard som æresmedlem - hvorfor vi forventer at se Richard til diverse sammenkomster.

Richard vil modtage den officielle udnævnelse, når foreningen har modtaget sangernålen, der dokumenterer hans udnævnelse.

Ny dirigent

Som I alle ved, har Julie bedt om, og fået bevilget, orlov indtil september måned næste år, og vi har derfor skullet finde en vikar i perioden.

At finde den rigtige vikar har både været svært og i grunden ganske indlysende, når man bare får lov til at tænke sig om.

Det indlysende valg var en der kendte os, en der viste hvad vedkommende kunne forvente af et Mandskor som os, og frem for alt en der var bekendt med tone og jargonen i koret.

Det er klart at valget faldt på Tine Grønlund, for hvem vi i mange år ikke har haft nogen hemmeligheder, det svære var bare at få hende til at sige ja. Det lykkedes til sidst, men hun gav sig ikke let, først da det gik op for Tine at i år kunne hun lave de perfekte fællesnumre til Julekoncerten og koncerten i Vestervang kirke overgav hun sig, dog med nogle mindre ønsker og modifikationer.

Tine har aldrig dirigeret mandskor før, så det bliver en stor udfordring som vi må hjælpe hende i gang med, ligesom vi gjorde med Julie der jo heller ikke havde den store erfaring med mænd før hun startede hos os.

Download Nyhedsbrevet foroven og læs hele brevet.

Stemmekursus i Glostrup

Invitation fra Ribe Mandskor

Det er lang tid siden vi har været ud at rejse sammen, måske var dette anledningen.

De der er interesseret må meget gerne give besked, så Bestyrelsen har noget at arbejde med.

Check venligst kalenderen, da den er blevet opdateret i den forløbne uge.

Med venlig hilsen

Peter Soelberg

Ribe Mandskor afvikler den 5. Ribe Korfestival i dagene 2. - 4. juni 2017.

Der deltager blandt andet kor fra Norge, Sverige, Wales og Schweiz, og FUK (Folkekirkens Ungdomskor) er inviteret til at deltage med et antal børne- og ungdomskor fra Ribe Stift.

Hertil kommer en række lokale kor, som vi traditionelt samarbejder med.

Da der i Ribes indre middelalderby er mange gårde til disposition, vælger vi denne gang at invitere bredere, og invitationen gælder derfor alle korene i DSF.

I den vedhæftede invitation findes program og øvrige informationer.

 Vi håber, at mange kor vil overveje at deltage.

Den øvre grænse er 800 deltagere til aftenfesten i Ribe Fritidscenter.

De kor, der ønsker at deltage, bedes derfor inden nytår 2017 meddele os et forventet antal deltagere.

Det er også muligt at deltage i dele af festivalen, f. eks. lørdagen.

Bindende tilmelding foregår 1. februar 2017, hvorefter der udsendes et skema for yderligere detaljer.